Hoe speel je een piano?

Hoe speel je een piano? Piano leren spelen is voor veel mensen het vervullen van een langgekoesterde wens.

Toch komt het er lang niet altijd van om hier tijd voor vrij te maken. Ook de aanschaf van een piano kan nog enige tijd een drempel zijn, voordat je goed en wel de kans krijgt om jezelf de vaardigheden aan te leren.

Er komt nog best veel bij kijken om een piano goed te leren spelen. Gelukkig zijn hiervoor wel duidelijke richtlijnen te benoemen en uiteraard kun je altijd ervoor kiezen om specifiek lessen te nemen.

Hiervoor zijn zowel online als klassikaal diverse opties voor beschikbaar. In je eigen tijd en tempo kun je zo gemakkelijk piano leren spelen, zonder te veel druk.

Hoe speel je een piano?

Je kunt als beginner stap voor stap kennismaken met pianolessen en je hebt vaak geen voorkennis nodig voordat je met piano spelen begint.

Bovendien kun je heel gemakkelijk overstappen op andere instrumenten als keyboard en zelfs orgel als je de beginselen van het piano spelen onder de knie hebt.

Het kan een leuke hobby voor je zijn, die mogelijk zelfs uitgroeit naar meer. Zo kun je na enige tijd zelfs misschien al een optreden verzorgen en iedereen versteld staan van je muzikale talenten.

 

Eerste kennismaking met piano

Zodra je begint met piano spelen, zul je eerst kennismaken met de verschillende toetsen waaruit het instrument is opgebouwd.

Het zal even duren voordat je vertrouwd bent met alle toetsen en precies weet wanneer je welke toetsen moet gebruiken om een mooie melodie te krijgen.

Standaard heeft een piano 88 toetsen, waarvan een deel zwart zijn en een ander deel wit. Deze wisselen elkaar af in blokjes van 2 en 3 zwarte toetsen, een patroon wat zich herhaalt over de lengte van de gehele piano.

Tussen de zwarte blokjes liggen dan blokjes van afwisselend 3 tot 4 witte toetsen. Je bespeelt een piano altijd met 2 handen, waarbij je rechterhand de rechterhelft van de piano bespeelt en je linkerhand op de linkerhelft van de piano blijft.

De indeling van de toetsen, akkoorden en toonladders zijn hetzelfde bij instrumenten als een keyboard of orgel, waardoor je ook heel gemakkelijk deze instrumenten zult kunnen bespelen, als je de basis kent op de piano.

 

Lichaamshouding en positie van de handen

Een goede houding is erg belangrijk als je achter een piano zit. Je speelt immers voor langere tijd en kunt last van je rug krijgen als je niet bedachtzaam bent over hoe je achter de piano zit.

Houd je rug behoorlijk recht en ga niet voorover hangen en zak evenmin in elkaar, waardoor je rug in een bolling komt. Hier zul je uiteindelijk last van krijgen, waardoor het spelen van de piano een stuk onaangenamer wordt en het je aandacht zal afleiden van het uiteindelijke spel zelf.

Je knieën moeten een rechte hoek van 90 graden maken ten opzichte van de stoel waarop je zit.

De positie van je handen is ook belangrijk bij het spelen op een piano. Je armen moeten eveneens een hoek van 90 graden maken en rustig langs je lichaam vallen. Dit bepaalt ook de hoogte van je kruk, maar zal er uiteindelijk voor zorgen dat je een goede lichaamshouding hebt tijdens het bespelen van de piano.

Een goede handhouding ontstaat door de handen eerst volledig te ontspannen en langs je lichaam te houden.

Zodra ze ontspannen zijn, breng je de handen naar boven en laat je ze ontspannen landen op de toetsen. Je voorkomt zo onnodige spanning in je handen, waardoor je ontspannen kunt spelen.

 

Namen van toetsen

Alle toetsen op een piano hebben een naam. De namen van de witte toetsen zijn gebaseerd op de eerste 7 letters van het alfabet, namelijk a tot en met g.

Anders dan dat je mogelijk zou verwachten, gebruik je de toetsen echter in een andere volgorde. Bij het bespelen van een piano begint de telling namelijk met een c.

De centrale c is de middelste noot c op de piano. Je legt je middel- en wijsvinger op een willekeurig blokje van 2 zwarte toetsen, om de noot c te vinden.

Vervolgens laat je de middelvinger aan de linkerkant van de toets afglijden, waardoor je op een witte toets c belandt.

Als je deze handeling uitvoert op de middelste toetsen, dan vind je de centrale c. Dit is het punt vanaf waar de telling van de noten begint.

Rechts van de centrale c bespeel je de toetsen met je rechterhand en links ervan met je linkerhand.

 

De octaven op een piano

Bij een piano heb je te maken met octaven, die bestaan uit 8 witte toetsen. Deze vormen de basis voor het aanleren van toonladders.

Een toonladder loopt van een bepaalde noot, naar diezelfde noot hoger of lager op de piano. De toonladder herhaalt zichzelf hierbij in iedere octaaf.

Het is belangrijk om toonladders en akkoorden aan te leren, aangezien die de basis vormen voor een goede beheersing van de piano.

Je leert hierdoor ook hoe je later op gehoor piano kunt spelen en het helpt bij het kunnen improviseren van het spelen van muziek.

Het tellen van octaven verloopt van de ligging van de centrale c op je piano, aangezien je vanaf hier begint met tellen in de volgorde c, d, e, f, g, a, b en vervolgens weer c, nu in een hoger octaaf.

Deze telling kan naar omhoog lopen, maar uiteraard ook naar beneden. Je begint dan op de c, b, a, g, f, e, d en weer op een c, in dit geval een octaaf lager.

Het oefenen van de octaven is belangrijk, omdat je later in je lessen moet weten wat een c akkoord is en waar deze ligt, als hierover gesproken wordt.

 

Toonladder c leren spelen

Om de toonladder c te leren spelen, leg je je duim op de centrale c, waarna je de eerste 5 noten kunt aanslaan van de c- toonladder.

Dit zijn c, d, e, f en g. Om de volledige toonladder, inclusief a, b en c te bespelen, verplaats je je hand en maak je een zogenaamd overstapje.

De duim ligt op de centrale c, je wijsvinger op de d, de middelvinger op de e. De duim gaat nu onder je middelvinger door naar de f en sla met je wijsvinger vervolgens de g aan.

De middelvinger slaat de a aan, de ringvinger de b en met de pink raak je tenslotte de c. Dit leer je eveneens de andere kant op bespelen en de eerste toonladders zijn gehaald.

Vergelijkbare berichten